Select your language

Please select your language. The website content will be modified to your language/region. Your choice will be saved in a cookie, which tastes good and is totally harmless. Please read our privacy policy.

WATERFLOCK

NERTA WATERFLOCK to płynny, skuteczny środek na bazie glinu przeznaczony do oczyszczania wody pitnej, basenowej i ścieków.

Available in 25L

OPIS PRODUKTU

Substancja rozpuszczalnikowa zapewnia, ze pływające w wodzie drobiny kurzu i brudu osadzą się na dnie. Małe cząstki zbiją się w większe grupy, co ułatwi ich odfiltrowanie. WATERFLOCK czyni wodę bardziej odporną na działanie glonów. Niweluje także obecność fosforanów i znacząco obniża wartości BOD i COD.

Czy jesteś zainteresowany tym produktem?

Skontaktuj się z nami przez e-mail

Więcej niesamowitych produktów, które mogą Ci się spodobać